Ύπνωση και Υπνοθεραπεία
Σύγχρονες Αντιλήψεις και Θεωρήσεις

Στη σύγχρονη υπνοθεραπεία, αναγνωρίζεται ότι η μόνη «δύναμη» μέσω της οποίας μπορούν να γίνουν επιθυμητές αλλαγές μέσα σ’ ένα θεραπευτικό πλαίσιο, βρίσκεται στον υποσυνείδητο νου του πελάτη.

 Το Δέντρο των Συμπτωμάτων
Βιοθυμική Θεραπεία

Οι υποκειμενικές δυσκολίες-προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε «συνειδητό» επίπεδο αντιστοιχουν με τα φύλλα ενός δέντρου. Ότι και να κάνουμε για να φροντίσουμε τα φύλλα, δεν θα θεραπευτούν οριστικά αν δεν αντιμετωπιστεί η πηγή της δυσφορίας που βρίσκεται στις ρίζες του δέντρου, στο «υποσυνείδητο».

Θεματολογία