Επιγενετική

Η συμβατική αντίληψη, ότι το DNA φέρει όλες τις κληρονομούμενες πληροφορίες στην αλληλουχία του και πως τίποτα απ’ ό,τι συμβαίνει σε έναν οργανισμό κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν μπορεί να κληρονομηθεί στους απογόνους του, έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από μια καινούρια θεώρηση της κληρονομικότητας με βάση την οποία έχει δημιουργηθεί ένας καινούριος κλάδος [...]