Ασυνείδητοι Ωθητές

Ο όρος "Ασυνήδητοι Ωθητές" (Parts Drivers) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τις γνωστές αμερικανίδες συγγραφείς και εκπαιδεύτριες του NewCode νευρογλωσσικού προγραμματισμού (NewCode NLP) Connierae και Tamara Andreas. Ο μεταφορικός αυτός όρος αναφέρεται σε μια πολύ σημαντική κατηγορία εσωτερικών δυναμικών της ανθρώπινης προσωπικότητας. Είναι οι πτυχές της προσωπικότητας οι οποίες όταν ενεργοποιηθούν ωθούν ή συμπαρασύρουν άλλες [...]