05

Άγχος

10

Κατάθλιψη

11

Φοβίες

12

Κρίσεις Πανικού

09

Διαχείριση Πόνου

08

Ψυχοσωματικές Διαταραχές

07

Σεξουαλική Δυσλειτουργία

03

Διατροφικές Διαταραχές

04

Απώλεια Βάρους

02

Διακοπή Καπνίσματος

01

Αυτοάνοσα

06